Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

FAMPIVOARANA ARA-KAJIMIRINDRA

Ny Quanta Médical sy ny sampana QDATA dia ekipa miantoka ny famolavolana, ny fampifoavarana, ny fikojakojana ary ny fivoaran’ny vahaolana omen’ny rafi-baiko eo amin’ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiantohana kalitao.
Misy mpahaitao mpandinika mpanangana orinasa sy mpahaitao amin’ny kalitaon’ny rafi-baiko (mpanandrana rafi-baiko) izay mandrafitra io ekipa io.

Illustration Diagramme

FAMARITANA NY FITAKIANA ARA-ZARAASA, ARA-TEKNIKA SY ARA-DALANA

Maneho ny filàna izay nangonina tamin’ny alalan’ny resadresaka natao tamin’ireo mpampiasa ny refi-baiko, anisan’izany ireo manam-pahaizana matihanina.
Ity fanehoan-kevitra ity dia natambatra ao anatin’ny bokin’andraikitra ary mahafaoka :

 • Ny fanehoana ny fomba fampiasana sy ny angon-drakitra ao amin’ny kisary maneho ny fivezivezena
 • Ny filazalazana ireo tsindry sy ny fitakiana ara-dalàna miaraka aminy

Mampiseho ny filazana ny filàna ara- zaraasa sy ara-dalàna ny ekipan’ ny fampivoarana amin’ny alalan’ny :

 • Famantarana ny fomba fanatanterahana ara- teknika ho amin’ny famantarana ny fitakiana ara-teknika
 • Fanamboarana pejy lasitra izay mamaly ny filàna araka ny fampiharana tsara sy ny fitsipiky ny ergonomia

FAMPIVOARANA VOAFEHY SY VOAARO

Miankina tanteraka amin’ny paika arahina ny ekipa, noho ny amin’ny tanjaky ny rafitra fiantohana kalitao sy ny fampiharana ny fenitra ISO 9001 sy 27001, izay mamaritra:

 • Ny fampitovizana ny hailamina ara-kajimirindra amin’ny alalan’ny famolavolana fitsipi-panoratana iraisana : fanomezana anarana, fomba fiasa, fanatontoloana…
 • Ireo fitsipika ahafahana miantoka ny fikojakojana amin’ny alalan’ny fiezahana tsy tapaka manovo hevitra (faneho, toromarika teknika), sy ny hanamoràna ny famakiana
 • Ny fomba fandraisana an-tànana ny resaka fiarovana rehefa manoratra ny faneho : fanamarinana, tsy fandavana, tsiambaratelo, fahamarinana, fiarovana amin’ny fanovana tsy nahazoana alàlana, fanaraha-maso ny fiovana (audit trail…) …
 • Ny fomba fandrindrana ny faneho : tontolon’ny (DEV, PREPROD, PROD), fisokajiana, fametahana anarana, fitantanana GIT
 • Ny fitantanana ny angon-drakitra fanaovana andrana sy ny fizotry ny tsy fitononana anarana
 • Ny fomba fandraisana an-tànana ny tady sy ny fanaraha-maso ny zavatra natao

Nahay nisafidy ny fomba fandaminana asa tsara indrindra tamin’ny tetikasa kajimirindra ny ekipanay sady nahafehy tsara ny fotoana nomena :

 • Scrum Daily meeting : manampy mamantatra ny olana sy ny fomba hamahana azy. Ary koa manampy amin’ny fandrindrana tsaratsara kokoa ny zavatra atao.
 • Les revues d’itérations : manampy ny ekipa hamantatra haingana ny elanelana sy ny mpiandraikitra ireo mpisera hamaritra ny filàny mba hiantohana ny filàna arak’ asa araka ny tokony ho izy
 • Sprint Agile :Ampiasaina amin’ny resaka fikojakojana amin’ny ankapobeany, miaraka amin’ny fikajiana miverimberina ny antotam- tapakila izay ahitana ny dingan’ny fampivoarana sy ny dingana mifanesy momba ny fanoavana: ny orinasa mpamokatra, mpanandrana rafi-baiko, ary ny mpisera alohan’ny famokarana
 • Rafi-pitsinjarana eo amin’ny asa/ vokatra : fanasarahana ny vokatra sy ny lahasa mba hanatsarana ny kalitaon’ny tombatombana.
Illustration code informatique
Illustration risques

FANOAVANA MIANKINA AMIN’NY FAMAKAFAKANA IREO RISIKA SY NY FIFEHEZANA NY ASA

NY fizotry ny fanoavana ireo rindram-baiko ampiharin’ny QUANTA MEDICAL dia mifototra amin’ny fomba fiasa araka ny zava-misy izay mampifanaraka ny fahasarotana sy ny fahafahan’ireo andrana misahana izany, arakaraka ny risika voafaritra.

 • Miankina amin’ny singa-fototra 3 ny famaritana ny teti-panoavana :
  • Ny fahasarotan’ny rindram-baiko
  • Ny fahasarotan’ny fomba fampiasana napetraka (tombatombanan’ireo mpiandraikitra)
  • Ny endriky ny fiovana (fampandrosoana voalohany, fanitsiana, fivoarana …)
 • Ny teti-panoavana izay notazomina dia tanterahin’ny ekipan’ ny fampivoarana, ary ny ekipa mpanandrana rafi-baiko. Misy karazana andrana samihafa voafantina arakaraka ny risika izany :
  • Fanandramana singa (tests unitaires)
  • Andrana fampidirana
  • Andrana marin-toetra : fizahana ny faneho, fanaraha-maso ny fanovozan-kevitra
  • Fanandramana ny rafitra : azo ampiasaina sy tsy azo ampiasaina( zava-bita, azo ianteherana, fikojakojana …)
  • Andrana amin’ny fikojakojana fanamafisana sy ny tsy fihemorana
 • Ary, mifototra amin’ny hailamin’ny fanoavana GAMP 5 ny fanoavana mpisera, ary mizara ho dingana maromaro :
  • Ny fahaiza-mametaka mba hanamarinana fa mamaly ny zavatra takian’ny rindram-baiko ny fampiantranoana
  • Fahaizana miasa avy hatrany mba hanamarinana fa mifanaraka ny fitakiana arak-asa sy ara-dalàna
  • Ny fahaiza- mamita zavatra tsara mba hanamarinana ny fanovozan-kevitra, fiofanana ary ny zava-bitan’ny rafitra

NY TEKNOLOJIA AMPIASAINA

Miankina tanteraka amin’ny teknolojia WEB ny Quanta Médical hanamboarany ireo rindram-baikony:

 • Endrika manoloana (FrontEnd)
  • Interactivité : AngularJS, Jquery
  • Traitement Image: DICOM Web Viewer, ShadowBox, ImageMagik
  • Responsivité : Boostrap
  • Cartographie : Google Map
  • WYSIWYG : TinyMce
  • Graph : JPGraph
  • Editeur Code : Ajax Code Editor
  • Sécurité : JSEncrypt
 • Endrika ambadika (Backend)
  • Framework : Symfony, YII et CodeIgniter
  • Composants : FPDF, NodeJs / V8JS, PHPExcel, PHPDocX
  • API : YouSign, MandrillApp, ASPose
  • Sécurité : HTMLPurifier
 • Fanoavana (validation)
  • Fonctionnelle & non-régression : Selenium & Katalon Studio
  • Statique : SonarQube
  • Non-fonctionnelle : PHPUnit, JMeter

Voantso tsy tapaka ny ekipan’ ny fampivoarana eto aminay mba hamantatra ireo singa na rafitra ahafahana mamaly ny fitakiana vaovao, manatsara izay efa misy ary mitantana ny lahasa ho amin’ny fampandrosoana na fanoavana.

Technologies Développement Quanta Médical
illustration serveur

FAMPIANTRANOANA SY NY FAMATSIANA SAAS

Ampiantranoina ao amin’ny fotodrafitr’asa teknika voamarina ISO 27001 ny rindram-baikonay ary toavina araka ny hailamina GAMP 5.
Miantoka ny fepetra-pahavononana, fiarovana, fahamarinana sy tsiambaratelo tsara indrindra ny fitambaran’ireo singa fanaraha-maso ireo.

Ireo toetra mampiavaka:

 • Fitambarana lohamilina Microsoft HYPER-V 2019
 • Kapila RAID EMC
 • Fitambarana aro-afo (IDS – Fitaovam-panivanana – Fiarovana amin’ny fivezivezena)
 • Fifandraisan’ny antoratady mampiasa tara-pahazavana haingam-pitosaka mifandanja tsara
 • Fanadindoana ara-herinaratra ny vatoaratra tsirairay
 • Fitehirizana isan’andro ny fiandry VEEAM
 • Famerenana isan’andro ny fitehirizana amin’ny tranonkala faharoa
 • Fanaraha-maso biometrika ny BIOVEINE & fanai-davitra
 • Drafi-pitohizana sy ny fanombohana indray ny lahasa voazaha isan’ andro

  J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

  J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

  Inscription à la mailing list

  Condition d'utilisation

  En complétant ce formulaire et en cliquant sur l’icône « Envoyer », vous consentez au traitement de vos données personnelles par la société QUANTA MEDICAL, dans le cadre d’une relation de travails. Conformément à la législation applicable aux données personnelles, nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, qu’elles sont traitées de façon confidentielle et conservées selon une durée adaptée, et que seules les personnes habilitées de notre société peuvent y accéder. Concernant vos droits (accès, rectification…) vous pouvez nous adresser un courrier électronique à donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Fepetra amin'ny fampiasana

  Ny famenoanao ny takelaka sy ny fanindrinao ny bokotra "Alefa", dia manambara ny fanekenao ny fanangonan'ny QUANTA MEDICAL ny angon-drakitrao manokana, hateraky ny fiaraha-miasa. Ny fitahirizana izany dia manaraka ny lalàna mifehy ny angon-drakitra manokana, ny mombamomba anao dia voatahiry ho tsiambaratelo anaty solosaina ary ny mpiasa voatokana amin'izany irery ihany no afaka miditra sy mikirakira ny angon-drakitrao. Ny momba ny zonao (fidirana, fanitsina, ...) dia afaka mandefa mailaka aminay ianao amin'ny donneespersonnelles@quanta-medical.com..

  Quanta View - eCRF Online Control

  გამოყენების პირობები

  ამ ფორმის შევსებით და „გაგზავნა“ ღილაკზე დაჭერით, თქვენ თანხმდებით კომპანიის QUANTA MEDICAL მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას სამუშაო ურთიერთობების კონტექსტში. პერსონალური მონაცემების შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით, უნდა შეგატყობინოთ, რომ თქვენი მონაცემები დამუშავდება ელექტრონულად და კონფიდენციალურად და შეინახება სათანადო ვადით,ამ მონაცემებთან წვდომა ექნება მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ უფლებამოსილ პირებს. თქვენი უფლებების თვალსაზრისით (წვდომა, შესწორების შეტანა და ა.შ.), შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Terms of use

  By completing this form and clicking on the “Send” icon, you are consenting to processing of your personal data by the QUANTA MEDICAL Company within the context of work relationships. Pursuant to legislation applicable to personal data, we should inform you that your data will be processed electronically and handled confidentially and stored for an appropriate period of time and that only people approved by our company can access these data. In terms of your rights (access and amendment etc.) you may send us an email to donneespersonnelles@quanta-medical.com.

  Quanta View - eCRF - Controle en saisie