Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Qualité

Kalitao – Ny fijerinay ny Kalitao

Ny kalitao no fototry ny rafitra fandaminana eo @ fiasanay :

 • Fanamarinana ISO 9001 hatramin’ny 1998 dia voarafitra izay tokony fandaminana sy fitantanana mendrika
 • Fanamarinana ISO 27001 hatramin’ny 2008 dia miantoka ny fitantanana ny fiarovana ny tranga (ISMS), ny fitehirizana angon-kevitra sy ireo Fampiharana (application)
 • Fanarahana ny fenitra fiasa mikasika ny Fanovozan-Kevitra (MR001 et MR003)
 • Data Protection Officer (DPO) dia miantoka ny tsiambaratelon’ireo angona manana endriny manokana
 • Fisandratana ny Tosika hetra amin’ny Asam-Pikarohana hatramin’ny 1991
Logo Bureau Veritas - ISO 9001
Logo Bureau Veritas - ISO 27001

Famakiana drafim-mpanorona miisa 5, izay mitondra atontan-kevitra ara-Kalitao manoloana ny fahasarotan’ny Asam-Pikarohana klinika :

 • Fifehezana Teknika ireo zotram-panatanterahana “asa” (BPC, BP fitantanana angon-tranga klinika (SCDM) fitsirihana izay fivilian-dalana sy ireo CAPA, fanombanana ireo tondroisa fanasogandinana, drafitra AQ, fihofanana, sns…)
 • Fomba fifandanjan-kevitra sy fiasa miralenta. Fahafantarana ny olana Fitsipipipehezana, ara-toekarena sy ara-drafimpanorona amin’ny fandalinana – famakafakana – fanadihadiana klinika
 • Fahafantarana sy fandraisana andraikitra manoloana ireo loza mety hitranga sy ny fitantanana azy ireo (drafitra fitantanana loza sy ny hatrikasa fanalefahana)
 • Fiambenana ara-dalàna sy ireo tetika fampiharana (fitsipika 536/2014 mifandraika amin’ny fanandramana ara-pahasalamana, fitsipika (EU) 2017/745 mifandraika amin’ny fitaovam-pitsaboana, RGPD n ° 679/2016, …)
 • Ny Ara-maso anatiny sy ny fanajana ny fepetra (fenitra) takiana (ISO 9001, 27001, 14155, 13485, 21 CFR ampahany 11, Gamp5, …)

  J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

  J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

  Inscription à la mailing list